Technológie

Počas našej dlhodobej výrobnej činnosti sme sa naučili spojiť tradičné spôsoby výroby s kombináciu moderných technologických procesov.

Tradičné technológie: ohýbanie za tepla a studena, kovanie, ťahanie, pretláčanie,kalenie, tvárnenie za tepla a studena.

Moderné technológie: Zváranie CO2, Zváranie el. oblúkom, zváranie argónom, spájkovanie, bodovanie, pozinkovanie, vypaľovanie.

Naše výrobky majú po dokončení kvalitnú povrchovú úpravu: celoplošné pozinkovanie a kvalitný antikorózny náter.

Snažíme sa v plnej miere vyhovieť požiadavkám zákazníka.

Hore